Vinho Verde

Kultura výroby vína z regionu Minho pochází z neskutečně dávné doby. Důkazy o výrobě vína pochází z dob římské okupace. Ale první zmínka o Vinho Verde byla nalezena v obci Porto v roce 1606. Již v XII – XIII století občané regionu Entre-Douro-e-Minhon zapojovali víno do každodenní stravy. Domnívá se, že právě zde se začala vyrábět první portugalská vína, která se proslavila v Anglii, Francii a Německu.

Hlavní zaměření tohoto regionu je výroba vinho verde (zelené víno). Jedná se o unikátní produkt, který se nevyrábí nikde jinde než v Portugalsku. Název “Vinho Verde” nevznikl podle barvy, nýbrž podle krátké doby uchovávání. Táto mladá “zelená” vína mají různé barvy, záleží na odrůdě. Tintos – temný – mají výrazné růžové nebo červené odstíny a barvy vín brancos – bílé – se pohybují mezi světle citronového až tmavě slámového odstínu.

Tento region připomíná široký amfiteátr, který se postupně zvedá od mořského pobřeží k vnitřním okresům – takhle popsal tento region historik Amorim Giraro.

Celé toto území je silně ovlivněno Atlantickým oceánem. Tento jev se zesiluje pomocí hlavních řek, které protékají z východu na západ, čímž usnadňují průnik mořských větrů.

18. září roku 1908 král sepsal přesné zeměpisné hranice regionu Vinho Verde, díky čemuž se tento region stal nejstarším ohraničeným regionem v Portugalsku.

Demarkace regionu se připisuje k roku 1908 , kdy byl přijat zákon z 18. září roku 1908 a dekret z 1. října téhož roku, i když text prvního zákona byl poupraven až v roce 1926 na základě dekretu číslo 12.866, který upřesnil pravidla výroby a obchodování s víny Vinho Verde, čímž potvrdil osobní postavení apellasona, ustanovil jeho zeměpisné hranice, upřesnil charakteristiku vyrábějících se zde vín a nastavil výrobní komisi pro region Vinho Verde. Právě táto komise se měla zabývat realizací bodů z daného dokumentu. V důsledku, v roce 1929, byly tyto úpravy sestaveny do dekretu číslo 16.684.

O chvilku dříve bylo rozhodnuto o poskytování pojmenování původu vína, které se vyskytovalo v rámci mezinárodního práva, popisující právo na pojmenování Vinho Verde jedině těch vín, které mají unikátní charakteristické rysy, běžné pro určitou zeměpisnou polohu. Také se do toho započítávají přírodní a lidské možnosti, které ovlivňují výrobu daného vína.

Umístění:

Vinho Verde se nachází na severozápadě Portugalska. Z jižní strany je ohraničený řekou Douru, na severu řekou Minho, která je také zeměpisnou hranicí se Španělskou provincií Galicie. Na západě je ohraničený Atlantickým oceánem a na východě horami, které mají klasické středomořské vlastnosti. Z pohledu zeměpisného je tato část v Portugalsku také známá pod názvem Entre-Douro-e-Minho.

Klima:

Nejpodstatnější vlastnosti je roční režim dešťů, který se liší poměrně vysokou kapacitou, průměrně 1500mm, a nepravidelným šířením během roku , nejvíce v zimě a na jaře. Teplota se během roku mění stejně úměrně úrovni srážek. Zvýšení teploty je shodné s nízkou úrovní srážek, což dělá konec jara a léto velmi teplým a suchým. Pro změnu snižování teploty se shoduje s zesílením srážek, což vede ke studeným a deštivým zimám.

Průměrná roční teplota, a také její průměrný maximum i minimum nejsou příliš vysoké ani nízké, což dělá příjemné klima daného regionu.

Reliéf:

Reliéf tohoto území je velmi nerovnoměrný. Je rozdělen spoustou řek, počet kterých se zvětšuje čím více se vzdalujeme od pobřeží.

Půda:

Významná část regionu je tvořená žulovitou půdou, kromě dvou pruhu, které se navzájem kříží. Z pravidla nejsou moc hluboké, jsou písčité. Důsledkem toho všeho je přírodní kyselost a nízká úrodnost. Ale jelikož zemědělství se na tomto území vyvíjí již od pradávných časů, půda se zde liší různou úrodností, což vysvětluje vliv dvou hlavních typů dopadů na ně ze strany člověka: úprava reliéfu pomocí výstavby teras a také intenzivní a časté dodávání organických hnojiv do půdy.

Vinohradnictví a výroba vína:

Vinice se vyznačují velkou rozlohou a použitím různých způsobu péče o ně (tradiční Uveiras, Arjoes a Ramadas a novodobé Bardo, Cruzeta, Cordao). Zaujímají 35 tisíc hektarů, což je 15% ze všech vinic státu. V tomto regionu se vyrábí středně alkoholizovaná, osvěžující, jemná vína s velmi výraznou individualitou a unikátním a složitým aromatem. Vztahuje se to nejen k červeným vínům, ale i k bílým. V rámci zajímavosti lze podotknout, že v tomto regionu se vyrábí velmi kvalitní šumivé víno.

JPG_3c664f7e48421815fde8f8ebb49378a0 JPG_8609a03cd8c6c8ae02c69941dee3c736 JPG_abf769412a8dfb7de4190f5b283ae4d5 JPG_e92e4628ca14c5df26b7cb70e38064e9

X